Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ABOUT
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแรกที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, OSU) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรมให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

        โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มุ่งสร้างสตรีที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทย ด้วยความมีคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมเซอร์เวียม (ยินดีรับใช้สังคม) และมีสมรรถนะทางวิชาการอย่างดีเด่น.

SCHOOL CALENDAR

Jun
01
2021
EVENT
เริ่มเรียนออนไลน์วันแรก
Dec
03
2020
EVENT
พิธีรำลึกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
Dec
16-18
2020
EVENT
พิธีตรีวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
Dec
22
2020
EVENT
ประกวดบอร์ดคริสต์มาส
Dec
22-23
2020
EVENT
ละครคริสต์มาส
ADMISSION

การรับสมัครนักเรียน

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

Tradition

“Tradition ~ Innovation ~ Insiemé
Together in the Journey towards Excellence”

SERVIAM

ร่วมมือ ร่วมใจ
นำครอบครัวมาแตร์ ก้าวใหม่สู่อนาคต
ร่วมมือ ร่วมใจ
นำครอบครัวมาแตร์ ก้าวใหม่สู่อนาคต

จากรากฐานมั่นคง สู่ความยั่งยืนในอนาคต โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
รวดเร็ว กำลังท้าทายโรงเรียนของเรา ทำให้ทุก ๆ ฝ่าย ต้องร่วมกันปรับวิสัยทัศน์ภาพอนาคตของมาแตร์เดอี การศึกษาของอุร์สุลินที่เน้นการสร้างคุณค่าในตนเอง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ศิษย์มาแตร์จึงพร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทยและเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศ ปรัชญา และคุณค่าของมาแตร์ยังได้หยั่งรากมั่นคง เป็น “วิถีมาแตร์” อันยั่งยืน

จากรากฐานมั่นคง สู่ความยั่งยืนในอนาคต โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
รวดเร็ว กำลังท้าทายโรงเรียนของเรา ทำให้ทุก ๆ ฝ่าย ต้องร่วมกันปรับวิสัยทัศน์ภาพอนาคตของมาแตร์เดอี การศึกษาของอุร์สุลินที่เน้นการสร้างคุณค่าในตนเอง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ศิษย์มาแตร์จึงพร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทยและเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศ ปรัชญา และคุณค่าของมาแตร์ยังได้หยั่งรากมั่นคง เป็น “วิถีมาแตร์” อันยั่งยืน