ปฏิทินโรงเรียน

Aug
27
2019
EVENT
Music Everlasting 2019
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Sep
07
2019
EVENT
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู
Aug
25
2019
EVENT
MD RUN
Jul
25
2019
EVENT
กิจกรรมเพื่อโรงเรียนน้อง โดยนักเรียนชั้นมัธยม 2
Sep
01
2019
EVENT
นักเรียนชั้นมัธยม 3 รับศีลกำลัง
Sep
07
2019
EVENT
Family Day นักเรียนชั้นอนุบาล 3
Aug
09
2019
EVENT
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Aug
03
2019
EVENT
Big Cleaning Day ห้องเรียนต่าง ๆ
ตึกประถมและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
Jul
19
2019
EVENT
กิจกรรมกีฬาสามัคคี (ผู้ปกครองและครู)
อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี (โรงยิม)
Jul
01
2019
EVENT
นักเรียนชั้นประถม2 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
Jun
28
2019
EVENT
ปฏิญาณตนเข้าหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 ของนักเรียนประถม 3
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย