ปฏิทินโรงเรียน

Jul
01
2020
EVENT
เปิดปีการศึกษา 2563
Jul
27
2020
EVENT
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Jul
30
2020
EVENT
วันไหว้ครู
Aug
11
2020
EVENT
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
Aug
13
2020
EVENT
พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
Jul
01-31
2020
EVENT
ตารางเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม
Jul
01-31
2020
EVENT
ตารางเรียนระดับชั้นประถม - มัธยม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม
Feb
07
2020
EVENT
Into the Woods Junior
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย