ปฏิทินโรงเรียน

Sep
26
2020
EVENT
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Sep
19
2020
EVENT
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Oct
12
2020
EVENT
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
Oct
21
2020
EVENT
วันฉลองนักบุญอุร์สุลา
Nov
27
2020
EVENT
วันกีฬาสีสัมพันธ์
Feb
07
2020
EVENT
Into the Woods Junior
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย