ปฏิทินโรงเรียน

Feb
07
2020
EVENT
Into the Woods Junior
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Jan
08
2020
EVENT
ค่ายยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Feb
01
2020
EVENT
กีฬาซิสเตอร์แอนเจลา (กีฬาอนุบาล)
Feb
04
2020
EVENT
World Languages Festival
Feb
20
2020
EVENT
งานวันอนุบาลปิดภาคเรียน
Sep
07
2019
EVENT
Family Day นักเรียนชั้นอนุบาล 3
Aug
09
2019
EVENT
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Aug
03
2019
EVENT
Big Cleaning Day ห้องเรียนต่าง ๆ
ตึกประถมและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
Jul
25
2019
EVENT
กิจกรรมเพื่อโรงเรียนน้อง โดยนักเรียนชั้นมัธยม 2
Jul
19
2019
EVENT
กิจกรรมกีฬาสามัคคี (ผู้ปกครองและครู)
อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี (โรงยิม)
Jul
01
2019
EVENT
นักเรียนชั้นประถม2 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
Jun
28
2019
EVENT
ปฏิญาณตนเข้าหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 ของนักเรียนประถม 3
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย