ปฏิทินโรงเรียน

Nov
27
2020
EVENT
วันกีฬาสีสัมพันธ์
Dec
03
2020
EVENT
พิธีรำลึกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
Dec
16-18
2020
EVENT
พิธีตรีวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
Dec
22
2020
EVENT
ประกวดบอร์ดคริสต์มาส
Dec
22-23
2020
EVENT
ละครคริสต์มาส
Feb
07
2020
EVENT
Into the Woods Junior
หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย