งานนิทรรศการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย