Tradition

พิธีรับเข็มเซอร์เวียม นักเรียนชั้นมัธยม 1 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยม 4
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
พิธีมิสซาฉลอง 350ปี มิสซังสยาม-เปิดปีการศึกษา-ต้อนรับคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
จิตตาธิการนักเรียนคาทอลิกท่านใหม่ 4 พฤษภาคม 2562