ปฏิทินโรงเรียน

Jul
19
2021
EVENT
เริ่มปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ระหว่างเรียนออนไลน์
Jul
22
2021
EVENT
พิธีไหว้ครู
online
Jul
26-18
2021
EVENT
พิธีเสก St. Anne' s Learning Centre
บ้าน นักบุญอัญจลา
Jul
26-30
2021
EVENT
สัปดาห์ปลอดการบ้าน
Aug
12-23
2021
EVENT
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง