ปฏิทินโรงเรียน

May
16
2024
EVENT
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ป.3-ม.6)
May
29
2024
EVENT
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
May
31
2024
EVENT
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Jun
05-07
2024
EVENT
ค่ายสภานักเรียน
Jun
20
2024
EVENT
วันไหว้ครู