ปฏิทินโรงเรียน

AUG
15 - 18
2023
EVENT
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AUG
12
2023
EVENT
MDO ร่วมแสดงงานโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
AUG
16
2023
EVENT
มิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
SEP
02
2023
EVENT
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู
SEP
05
2023
EVENT
A Musical Journey: Music Everlasting