ประชาสัมพันธ์งาน MUSIC EVERLASTING 2020

Music Everlasting 2020
ขอเชิญชวนนักเรียนที่ความสามารถทางดนตรีคลาสสิก สมัครคัดเลือก
เพื่อร่วมแสดงรายการ Music Everlasting 2020 ติดตามรายละเอียดและ
download ใบสมัครได้ที่ www.materdei.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63
เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียน
จึงยังไม่กำหนดวันและเวลาของการส่งใบสมัคร-การคัดเลือก และจะแจ้งให้
ผู้สมัครทราบภายหลังจากที่เปิดเรียน
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่