จดหมาย

ขอความกรุณาตอบแบบแสดงความจำนงเข้ารับการฉีด / ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนทางลิงก์นี้ค่ะ 

 https://forms.office.com/r/kCZ3uqBpYM

ขอบคุณค่ะ