กำหนดการรับหนังสือ และ ฉัดวัคซีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6